Medlemsförmåner & Poängsystem

Medlemsförmåner & poängsystem


Förmåner för dig som är medlem i Nerikes distansryttarklubb


Poängsystem: 

Poängsystemets syfte är att ge tillbaka till de medlemmar som arbetar i klubben med såväl styrelsearbete, tävlingar och andra aktiviteter. Beslut taget av årsmötet 13/2 2022, tillsvidare har styrelsen beslutanderätt kring poängsystemet och önskemål om förändring i poängsystemet hanteras via kontakt med ansvarig för poängsystemet eller genom motion till årsmöte.


Lag-SM:

Vid det tillfälle Nerikes distansryttarklubb har ett eller flera lag deltagande vid Lag-SM står klubben för lagavgiften. Lagledare utses och godkänns av klubbens styrelse. Beslutet är taget av styrelsen den 11/4 2021 och gäller tillsvidare.


Mästerskapsdeltagande individuellt:

För ett individuellt deltagande i mästerskap såsom Svenskt mästerskap, Nordic master, Europamästerskap eller Världsmästerskap kan ryttare som har en löst licens för Nerikes distansryttarklubb söka ett bidrag på 1000: -. Bidraget kan sökas för både young rider och senior och syftar till att ge bidrag till den enskilda utövaren för att underlätta ett kostsamt deltagande. Beslutet är taget av styrelsen den 11/4 2021 och gäller tillsvidare.vid frågor kontaktas:

Ordförande Erica Svensson erica_eckis_svensson@hotmail.com

kassör Irene Friederich Irene.friederich@outlook.com


Poängsystem 2024


    • Du skall ha avlagt din medlemsavgift innan aktiviteten för att kunna tillgodoräkna dig poäng 
    • 2024 års poäng räknas från 1/1 - 31/12 2024.
    • Du ansvarar själv för att rapportera dina poäng på länken på hemsidan (rapportering sker senast 31/12)
    • Senast 7/1 -24 skall du ha mailat poängsystemsansvarig och berättat vad du vill använda dina poäng till. Om detta ej skett innan angivet datum kommer dina poäng att anses förbrukade och försvinna. 
    • Poängen är personliga och kan ej överlåtas och kan ej sparas till nästkommande period.


Poängsystemsansvarig:  Erica_eckis_svensson@hotmail.com 


Beslut taget av årsmötet 13/2 2022, tillsvidare har styrelsen beslutanderätt kring poängsystemet och önskemål om förändring i poängsystemet hanteras via kontakt med ansvarig för poängsystemet eller genom motion till årsmöte.


Erhållning poängsystem

Erhållning

Poäng

presentkort klubbshop 200:-

10

Medlemsavgift ungdom*

(till och med det kalenderår ryttaren fyller 21 år)

13

Hästlicens

14

Medlemsavgift senior*

(från och med det kalenderår ryttaren fyller 22 år)

16

presentkort klubbshop 500:-

25

Ryttarlicens*

35

*personlig och gäller för eftervarande år

Ersättning utgår för ryttarlicens under förutsättning att du löst för NDRK kommande säsong mot uppvisande av kvitto på betalning.

Ersättning utgår för hästlicens mot uppvisande av kvitto på betalning. 

Kvitton fästes på blankett och lämnas/skickas till kassör senast 1 månad efter utlägg (blankett finns i länken nedan!)

Vill du lösa in poäng mot medlemsavgift skall du inte ha betalat in den redan, återbetalning sker ej.


Ickemedlemmar som är funktionär på någon av våra tävlingar från lokal nivå bjuds på en överraskning av klubben under slutet av året. (länk till lista)Utläggningsblankett 

Blanketten + kvitton ska inkommit senast 1 månad efter utlägget för att utbetalning ska ske. 


Teamet som arbetat med utvärdering av poängsystemet

presenterar en ny klubbshop 2024:

www.bjornfias.se/nerikes-distansryttarklubb


Poängsystem-team

Erica, Stina, Sofia & Fredrika