Bli medlem

Bli medlem

Vad roligt att du vill bli medlem!

Nerikes distansryttarklubb är en ideell förening som drivs av medlemmarna. 

Du som medlem kan hjälpa till på flera olika sätt, det finns både små och stora uppgifter. Det är enormt betydelsefullt med flera som hjälper till då det jämnar ut arbetsbelastningen.

Förutom regelbundna aktiviteter arrangerar föreningen även tävlingar och är då beroende av funktionärer både innan, under och efter. Även här finns olika omfattningar av uppgifter vilket gör att det finns något för alla!

Medlemsavgift 2024

Vuxen: 420:-

Ungdom: 320:- t.o.m. det kalenderår man fyller 21 år

Medlemsavgiften betalas till plusgiro: 444267-9, Nerikes Distansryttarklubb.

Skriv ditt namn i meddelanderutan!

Det är också viktigt att du i anslutning till att du betalar medlemsavgiften mailar följande uppgifter

  1. Namn
  2. Adress
  3. Telefonnummer
  4. fullständigt personnummer

erica_eckis_svensson@hotmail.com

Märk mailet med: medlemsavgift Ndrk 2024


180525 infördes en ny personuppgiftslag, GDPR. I samband med detta ställs det högre krav på att alla som upprättar någon form av medlemsregister informerar om vad som finns registrerat och vad informationen används till.

Nerikes distansryttarklubb upprättar medlemsregister för att veta vilka som är medlemmar i klubben.

Uppgifterna på aktiva medlemmar vidarebefordras även till Ridsportförbundet, för att de ska omfattas av försäkringen.

När du betalar medlemsavgift samtycker du till att Nerikes distansryttarklubb sparar dessa personuppgifter om er så länge ni ärmedlemmar i klubben.

Styrelsen är personuppgiftsansvarig i klubben. Alla registrerade har rätt till att ta del av vilken information som finns sparat en gång per år. Ansökan om registerutdrag ska göras skriftligen på papper och vara undertecknad av den sökande själv. Ansökan skickas till Nerikes distansryttarklubb c/o Irene Friederich Äsplund, 695 92 Laxå.